Software pro elektronické váhy
  Aktuality
Novela zákona o DPH
1.4.2019

Změny byly implementovány do verze 19.30.30.103. Proveďte aktualizaci programu.

Migrace na Firebird 3.0
14.9.2018

Převod na Firebird 3.0 je součástí upgrade na verzi pro rok 2019.

Postup a podrobnosti jsou popsány zde.

 

Rozpoznávání SPZ
31.8.2018

Možnosti programu při využití kamer s rozpoznáváním SPZ jsou popsány zde.

GDPR v programu Vážní hospodářství
30.4.2018

Problematiku a funkce GDPR v programu Vážní hospodářství naleznete zde.

Stanovisko ČMI 01/2016 - váhy s ALIBI pamětí
12.1.2018

Program Vážní hospodářství v aktuální verzi podporuje váhy s ALIBI pamětí a splňuje požadavky ČMI, podrobnosti zde.

 

Automobilové váhy

Tisk Přidat mezi oblíbené

Verze programu STANDARD obsahuje

 • vážení pomocí šablon (vážení s pevnou tarou) – SPZ (vážní lístek) lze uložit jako šablonu – uživatel zvolí obsah šablony ( k SPZ lze uložit taru, řidiče, partnera, zboží, dopravce, ….
 • vedení až 6 pokladních knih v různých měnách a 6 vážních knih
 • možnost vážení na vahách různých výrobců (jiná váha na příjezdu i odjezdu)
 • tvorba cen - číselník zboží obsahuje osm dealerských cen - zvlášť pro příjem a výdej zboží, v číselníku partnerů lze zadat slevy (přirážky), případně smluvní cenya jejich platnost omezit datem
 • možnost psát poznámky o jednáních k partnerovi
 • lze zapnout režim - více položek zboží na jeden vážní lístek
 • vážení cizích vozidel za úhradu
 • modul fakturace
 • ovládání semaforů
 • podpora externích displejů
 • ukládání fotografie nákladu z kamerových systémů
 • generátor sestav
 • přístupová práva pomocí kterých lze vybraným uživatelům povolit opravy vážních lístků, ruční zadání váhy, opravy číselníků atd.
 • přehledné výstupy za libovolné časové období - vážní knihy, pokladní knihy, pohyb zásob, přehledy podle partnerů a zboží položkově i rekapitulačně, výkony řidičů, statistiky,...
 • při vážení odpadů - evidence podle zákona o odpadech včetně tvorby sestav pro odbor životního prostředí a exportu dat do programu EVI - formát INISOFT mini
 • podporu pro vážení s jinými kontejnery na příjezdu a odjezdu,
 • podpora pro evidenci palet
 • tisk značky CE pro vybrané druhy zboží
 • automatické aktualizace ceníku z lokální sítě nebo z FTP serveru
 • export dat do aplikací Microsoft Office
 • uživatelská úprava vážního lístku, umístění loga firmy
 • export dat do účetnictví s podporou dávek

Verze programu MINI

 • levnější verze programu pro uživatele, kteří nepotřebují používat ceny (ostatní možnosti programu jsou totožné jako u verze programu STANDARD)

Pro Vážní hospodářství jsou vytvořeny následující moduly

 • Zemědělství - srážkový systém pro nákup a prodej obilovin, přehledy o vlhkostech, výpočty náhrad pro sušení a čištění, .... Výpočty průměrných výnosů na honech vybraných dodavatelů. (ve WIN verzi od 6/2006)
 • Bezobslužná váha – vážení pomocí čtečky čárového kódu (čipové karty). Řidiči zváží auto přiložením čárového kódu k čtečce. Čarový kód může obsahovat i neúplné údaje pro vážní lístek. U vah s obsluhou doplňuje vážný chybějící údaje do vážního lístku před jeho tiskem, u bezobslužné váhy se informace doplňují později.
 • Bezobslužné vážení - dotyková aplikace
 • Rozpoznávání SPZ

 

Minimální konfigurace počítače

Náhled do programu Vážní hospodářství

 

Program je vytvořen v prostředí Delphi  pod SQL databází Firebird.

 
  Vaše dotazy rss

Dle stanoviska ČMI 01/2016, potřebujeme ve v.l. ALIBI ID. Můžete nám poradit s komunikací s váhou I200 ?

16.3.2018

Můžeme Vám dodat modul pro komunikaci s jakoukoliv váhou na českém trhu, zavolejte.

Lze automaticky odesílat vážní lístky zákazníkovi e mailem?

12.1.2017

Ano, modul E-mailová agenda obsahuje aut. odesílání v. lístků.

Od 1.5.2016 musíme při příjmu odpadu evidovat Identifikační číslo provozovny. Bude program připraven na tuto změnu?

26.4.2016

Ve verzi 16.25.16.96 je IČP i IČZ doplněno. Proveďte upgrade.

Funguje program pod WIN 10 ?

30.9.2015

Aktuální verze programu je funkční v 64 i 32 bitových WIN 7,8 a 10.

 
 
Kontakt
Kontakt: Ing. Procházka Jaroslav, Kbelnice 23, 506 01 Jičín  |  +420 602 451138  |  prochazka@prochazkasoftware.cz