Software pro elektronické váhy
  Aktuality
Aktualizace programu
28.1.2024

Nová verze programu Vážní hospodářství 24.30.45.110. Popis změn naleznete zde.

Zrušení upozorňování požadavku na servis váhy u neaktuální verze programu Vážní hospodářství.
7.10.2022

Ve složce s nainstalovaným programem odstraňte soubor servis.ini

Rozpoznávání SPZ
31.7.2022

Možnosti programu při využití kamer s rozpoznáváním SPZ jsou popsány zde.

GDPR v programu Vážní hospodářství
10.3.2022

Problematiku a funkce GDPR v programu Vážní hospodářství naleznete zde.

Zákon o odpadech 2021
8.1.2021

Popis konfigurace programu pro skládky si stáhněte zde.

 

Novinky

Tisk Přidat mezi oblíbené

 

Změny v programu Vážní hospodářství

 

verze 24.30.47.110

 • Přechod na novou verzi ARES (provoz původního informační systému ARES na adrese https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/, byl 2.1.2024 ukončen.)
 • Úprava exportu do Envity (pro verzi Envity vydané v prosinci 2023)
 • Úprava snížené sazby DPH
 • Doplnění kontroly bank. účtu banky 6363
 • Doplnění ukládání fotografií váženého auta ze všech kamer, které podporují 'get' pro předání snímku.
 • Doplněna podpora PDFCreatoru verze 2024

verze 23.30.39.109-23.30.45.110

 • doplněna sestav stavu zásob (dle zboží a druhu zboží)
 • Úprava exportu do Envity (pro verzi Envity od dubna 2023)
 • Úprava exportního souboru formátu Inisoft MINI (povinné ZUJ EVIDENTA- pozice 166, 6 znaků), doplnění úvodních nul u IČ kratšího než 8 čísel
 • Doplněny standardní exporty do csv
 • úprava zadávání pošty v číselníku partnerů (možnost zadat město ručně, není nutné ho mít uložené v číselníku PSČ)

verze 22.30.39.107 -23.30.39.109

 • doplněna komunikace s novými typy vah na českém trhu
 • možnost automaticky tisknout na vážní lístek uložené razítko firmy a podpis obsluhy (i pro typ instalace, kdy Vážní software tiskne doklady za více firem, které mají společnou váhu a obsluhu)
 • možnost podpisu odběratele na grafický tablet, podpora nových grafických tabletů (doklad je uložen v databázi s podpisem odběratele i obsluhy)
 • úprava exportního souboru Inisoft MINI pro export dat do ENVITY
 • úpravy dle novely zákona o odpadech: 
  • rozšíření kódu odpadu na 8 míst
  • rozšíření způsobu nakládání s odpadem na 5 míst
 • v rámci Homebanking je možné tisknout QR kod ve sběrnách
 • u občanů obce se na vážním lístku tiskne místo vzniku odpadu- název ZUJ, u firem IČZ/IČP
 • u exportovaných dokladů je možné povolit editaci dokladu. Zaškrtněte možnost - Při editaci exportovaného záznamu smazat číslo dávky
 • protokolování exportu do csv (zapisuje stav a počet vět)
 • možnost zapnout automatickou redukci podpisů (nárůst velikosti databáze)
 • doplněna možnost exportu vážních lístků do síťové složky ve formátu RTF
 • možnost tisku formuláře PÍSEMNÉ INFORMACE O ODPADU
 • pokud při zálohování není přístupná cesta pro zálohování,  je výchozí možnost pro zálohování na disk c  ANO (původně Ne)
 • odebrání modulu EET a tomu příslušející evidence
 • mnoho dalších drobných oprav a vylepšení

verze 21.30.34.106 -22.30.39.107

 • V případě, že vahařská firma nezapsala do programu informace o servisní prohlídce, neaktuální verze programu (do verze 22.30.38.107) informovala o nutnosti nahlásit servis váhy protože od poslední prohlídky uplynulo více než 730 dní. Od verze 22.30.38.107 je tento problém vyřešen.  (Pokud není správně vyplněné tel. číslo pro nahlášení servisu, hláška se již nozobrazuje)
 • možnost hromadného tisku vážních lístků za partnera
 • export dat - podpora i rozvážených dokladů (bez váhy na odjezdu)
 • možnost aktualizace bankovního spojení a čísla OP partnera bez nutnosti otevírat číselník partnerů
 • doplněny sestavy platby kartou podle provozoven
 • podpora textového displeje -odesílané informační texty pro řidiče - lze je libovolně měnit
  • vážení na příjezdu 14 500 Kg - Opusťte váhu
  • vážení na odjezdu 25 500 Kg - netto 11 000 kg
  • přijďte do kanceláře
  • ....
 • úprava dle legislativy pro evidenci odpadů (podpora ZUJ v upřesnění dodávky,...)
 • úpravy exportu dat do programu INISOFT EVI
 • úpravy programu souvisejících s novými požadavky a vývojem Win 10 a 11 (ukončení podpory WIN XP)

verze 20.30.34.103 -21.30.34.106

 • úprava programu v souvislosti s novelou zákona o odpadech
 • možnost hromadně změnit ve vystavených vážních lístcích kód odpadu, SKP, druh zboží
 • doplněn kód partnera - pole pro propojení s číselníkem partnerů v účetnictví (informačním systému)
 • možnost spustit script po uložení rozpracovaného i dokončeného vážního lístku
 • možnost tvorby exportního souboru po každém vystavení vážního lístku
 • v automatickém provozu
  • pomocí tlačítek lze vybrat z 8 druhů zboží
  • doplněna čtečka MIFARE čipů od AS Parking
 • v rozšířeném filtru je možné používat uživatelské sestavy a export dat
 • povolení oprav dokladů pro EET pro uživatele s vybranou pravomocí
 • blokace partnera - při povinnosti hotovostní platby je možné platit kartou

verze 19.30.33.103 -20.30.34.103

 • naplánované úkoly - doplněny měsíční akce
 • export do účetnictví - pokud pro zaúčtování nexistuje žádná věta, není zvýšeno číslo dávky
 • ovladač pro nový typ čtečky čipových karet s klávesnicí (kód karty je možné zadat na klávesnici)
 • úprava ABO formátu pro Č.sp. (George)
 • export do pdf pomocí MS Office (není nutné instalovat PDF creator)
 • při odesílání e mailu je možné zadat max dobu po kterou se software pokouší odeslat email (před nahlášení chyby odeslání)
 • úprava nabízeného základu DPH a DPH v pokladně (úprava v souvislosti s novelou zákona o DPH)
verze 18.25.25.100 -19.30.33.103
 • Změny v souvislosti s novelou zákona o DPH (zrušen výpočet DPH koeficientem, zaokrouhlování DPH,...)
 • číselník zboží - na záložce Special přidána možnost hromadně měnit ve vystavených vážních lístcích kód odpadu, SKP, druh zboží
 • nová verze knihovny SINEA 
  • odstraněn problém se zmenšováním tiskových předloh na některých grafických kartách
  • odstraněn problém s formátem papíru na některých multifunkčních tiskárnách
 • průběžné zobrazování váhy je možné nastavit samostatně pro váhu č.1 i váhu č.2
 • doplněna možnost výběru zboží do vážního lístku (pokud má partner zapsané zboží ve sml. cenách nabídne se jen toto zboží, v případě, že nemá žádné smluvní zboží, nabídne se komplet číselník)
 • podpora Firebird 3
 • implementováno cenově dostupné řešení rozpoznávání SPZ s kamerou DAHUA (navýšení ceny proti současnému řešení - dvě kamery VIVOTEK bez funkce rozpoznávání SPZ  je do 20 000 Kč). Popis možností programu s funkcí Rozpoznávání SPZ si stáhněte zde.
 • po aktualizaci WIN ze 17.5. 2018 nešel první doklad pro EET odeslat. Program hlásil chybu Nelze vytvořit zabezpečený kanál SSL/TSL, opraveno.
 • Podpora pro GDPR - protokolování činností v číselníku partnerů, vynucení síly hesla,... Podrobnosti k GDPR si stáhněte zde.
 • Doplněna akce pro ovládání relé č.2 při překročení zvolené váhy
 • Umožněno připojení a prohlížení databáze jiné firmy (IČ)
 • Možnost zvolit zda po změně filtru zůstane vybraný partner/zboží
 • ALIBI záznam obsahuje váhu v MJ váhy -požadavek ČMI
 • V základním nastavení, záložka DPH je možné zvolit, zda rozdíl (základy DPH + DPH )- k úhradě doplnit do 0 sazby DPH
 • automatický provoz
  • Možnost exportovat protokol vážení čipovými kartami do csv souboru
  • Doplněna kontrola pro automatický provoz lze zvolit zda musí být první vážení větší, nebo menší než druhé vážení
 • aktualizována knihovna EET
 • Možnost číslovat vážní lístek podle VL_id
 • Při přihlášení k programu dávkou nenaskočí hláška o předchozím nekorektním ukončení programu
 • Do šablon doplněno pole poznámka, která se může kopírovat do vážního lístku

verze 17.25.17.98 -18.25.25.100

 • podpora upraveného formátu exportu dat do EVI 8 - INISOFT
 • Homebanking - upraven formát MultiCasch pro Unicredit bank
 • Přehled dokladů EET ze všech subsystémů (Vážní lístky, pokladna, fakturace) -filtr období
 • automatického mazání fotografií (možnost zadat jak staré fotografie má program mazat)

 • IČP rozšířeno na 12 znaků
 • E-mailová agenda - k sestavě z váhy, je možné připojit soubor. Např. k E-mailu s fakturou je možné připojit jinou sestavu (naskenované podepsané doklady,....)
 • naplánované akce - automatické spuštění exportu dat do účetníctví
 • export a import upřesnění dodávky obsahuje IČP a IČZ
 • podpora kamer VIVOTEK řady 9 a kodeku H265
 • úpravy v modulu EET
  • U odeslaných dokladů do EET lze opravit poznámku
  • pokl kniha dle data úhrady se součtuje po dnech (rychlejší kontrola odeslaných dokladů na EET
 • možnost zablokovat odesílání stornovaných dokladů do Hlášení o evidenci odpadů
 • načtení z ARES - správně načítá firmy se znaky & <> ''
 • podpora číselníku ORP
 • Bezobslužné vážení
  • více možností a kombinací spínání relé při zvážení čipem
  • Ovládání vjezdové brány na váhu - sepnutí relé při přiložení registrovaného čipu. Lze nastavit omezení sepnout jen pokud není čip již rozvážen (Nedokončil poslední vážení, nebude vpuštěn na váhu dokud se problém neodstraní)
  • možnost zadat zboží pomocí vstupních relé QUIDO
  • možnost zapnout kontrolu čtečka 1 = příjezd, čtečka 2 =odjezd

verze 16.25.16.94 - 17.25.17.97

 • Team viewer lze spustit i z přihlašovacího dialogu
 • Zjednodušení aktualizace programu Vážní hospodářství. V programu Vážní hospodářství zvolte Technická podpora- Aktualizace programu vážní hospodářství.
 • Možnost zvětšení fontů (formuláře) programu Vážní hospodářství na monitorech s vysokým rozlišením. Zvětšení se provádí tlačítkem lupa+-  Toto zvětšení nahrazuje na některých konfiguracích WIN špatně fungující nastavení velikosti fontu. (Nastavení zobrazení - změnit velikost položek).
 • Při kalibraci vah bude ČMI od 1.1.2017 ověřovat, zda software komunikuje s váhou korektně. Do programu byly doplněny ovladače pro komunikace s váhou a zápisem do ALIBI pamětí váhy.
 • Pokud je váha vybavena kamerovým systémem, je možné nastavit libovolné umístění i velikost okna s kamerami.
 • Ve fakturaci lze používat i 2-4 řádek upřesnění dodávky.
 • Při fotografování nákladu je možné zvolit zda se do fotografie zapisuje váha v okamžiku stisknutí tlačítka zvážit, nebo váha v okamžiku kdy kamera fotografii poslala (dle druhu kamery trvá kameře až 2 sec než kamera snímek odešle a během této doby se může váha změnit)
 • Bezobslužné vážení 
  • Pokud je váženo s pevnou tarou, je zobrazen v čipových kartách datum a čas aktualizace tary. Tento čas se přenáší do vážních lístků jako datum a čas prvního vážení.
  • Podpora použití čipu na 1 použití - pokud pomocí čipové karty proběhne vážení, změní čipová karta svůj stav na neaktivní.
  • Přepracováno předávání čipu 
   • možnost automatického tisku předávacího protokolu (protokolu o vrácení/ztrátě)
   • pravým tl. myši se mění režim pořízení nové čip. karty (jednotlivě/hromadně)
   • při opravě čipu je nutné stisknout tlačítko Oprav čip.kartu,..
  • Možnost zapnout spuštění automatického provozu současně s přihlášením uživatele k programu Vážní hospodářství.
 • Ošetřena chyba při smazání výchozí tiskárny, nebo tiskárny vybrané pro tisk vážního lístku. Program nahlásí problém a nabídne restart aplikace.
 • Modul zemědělství - v režimu prohlížení vážních lístků lze zobrazit Rozbor obilovin.
 • Průběžná evidence odpadu - doplněna možnost ve vícepoložkovém v.l. přenášet do průb. evidence každou položku zvlášť. Dosud, pokud bylo na jednom dokladu  jedno zboží vícekrát, do průběžné evidence se přenášel součet stejného zboží za doklad. Do poznámky v exportu je zapisováno  Import + číslo položky.
 • Možnost zápisu počtu náprav.
 • Pokud je v šablonách tara, přenáší se do vážního lístku a prvního vážení datum a čas zvážení tary. Datum a čas prvního vážení ve vážním lístku je datum a čas zvážení tary při vážení s pevnu tarou (šablony), nebo datum a čas zápisu ( změny) prvního vážení. Datum a čas vážení se aktualizuje jen u rozpracovaných vážních lístků.
 • Možnost nastavit upozornění na export dat do účetnictví při ukončení programu (Konfigurace exportu a importu, záložka Parametry exportu do účetnictví).
 • V programu je možné použít doplňkový modul EET.
 • Úpravy, v souvislosti s novelou č. 83/2016 Sb. prováděcí vyhlášky č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
 • V číselníku obchodních partnerů je možné zapisovat IČP a IČZ.
 • V případě, že vyplníte u zákazníka upřesnění místa dodávky můžete u tohoto upřesnění zadat IČP (IČZ).
 • Jestliže zákazník nemá IČP, nebo se jedná o stavbu, postupujte dle aktuálních pokynů INISOFTU (v současné době do pole IČZ zapište zákazníkem zvolený kód, u stavby kód ORP místa stavby).
 • Byl upraven export do INISOFTU. Při exportu má vždy přednost IČZ před IČP (pokud je u partnera vyplněné IČP i IČZ, do INISOFTU bude exportováno pole IČZ).
 • V případě, že v programu EVI8 používáte u subjektu volbu Označit sídlo jako provozovnu na adrese sídla, musíte aby se provedl import na sídlo s tímto IČP v programu vážní hospodářství v poli IČZ/provoz psát 0 slovy 'nula' a IČP zapsat do pole IČP (stav k 2.8.2016).
 • Lze použít databázi ARES pro seznam IČP u partnera, bohužel firmy mají většinou mnoho IČP a je nutné se zákazníkem vždy domluvit správné IČP, na které se bude odpad evidovat.
 • Podklad pro hlášení o odpadech pro obchodní partnery a další standardní sestavy a přehledy byly doplněny o pole IČP/IČZ.
 • Změny - kontrolní hlášení
  • faktura obsahuje evid. číslo dokladu
  • ve výchozím stavu je zapnuta kontrola - Nelze vystavit doklad za hotové nad 10 000 Kč odběratelům s DIČ
  • během fakturace lze měnit způsob úhrady převodem/v hotovosti
  • v knize faktur jsou tříděny faktury dle způsobu úhrady, je uváděno DIČ
 • Rozšířeny sestavy o přehledy plateb  platební kartou, interní fakturací (hotově).
 • Do vážního lístku doplněny pole IČZ, IČP a poznámka uvedená u partnera.
 • Doplněna sestava pro skládky - produkce odpadu dle zp. Nakl s odpadem včetně procentuálního vyjádření k celkovému množství ve filtru období a období - partner.
 • V případě, že máte v konfiguraci vícepoložkového v.l. zaškrtnuto vyplňovat kontrolní váhu, je ve formuláři aktivní tlačítko + Rozdíl. Program po stisknutí tlačítka vygeneruje novou položku s váhou, která se rovná rozdílu množství v položkách a rozdílu vah na příjezdu a odjezdu z objektu. Pokud je v základním nastavení vybrané zboží, které má být do této rozdílové položky zapsané, bude doplněno i zboží.
 • Podpora exportu dat do MS SQL 2015.
 • Oprava sestavy Podklad pro hlášení o odpadech pro zákazníka.
 • Export dat - podpora E-mailové agendy (pokud je v definici exportu dat uveden E-mail, je možné u csv, dbf, dbase7 a xml-Money exportovaná data odesílat na uvedený E-mail).
 • Podpora exportu příjemek za hotové, na složenku B i C a převodu na účet do skladu v účetnictví MONEY.
 • Možnost aktualizace honů v MS Excell - Import a export honů do a z MS Excell.
 • Ve vícepoložkovém v.l. je možné i pro doplňkový tisk využít seznam položek.
 • Kamery - možnost zakázat/povolit tlačítka na ovládání kamer.
 • Bezobslužné vážení pomocí čipových karet
  • ve vícepoložkovém vl  - pokud není zapsané zboží, u čipu a v základním nastavení neni uvedeno výchozí zboží, vážní lístek zůstane v rozpracovaných dokladech (SPZ v objektu)
  • doplněna informace zda byl vážní lístek komplet vystaven automaticky, nebo bylo provedeno vážení automatické s ručním dokončením dokladu

verze 15.25.16.88-16.25.16.93

 • Podpora WIN 10 (32 i 64 bit).
 • Rozšíření filtrů dat pro výstup sestav
  • možnost výběru upřesnění dodávky (místa určení) partnera
  • kombinované filtry (kombinace jednoho, všech, nebo několika pohybů, partnerů, upřesnění dodávky, zboží)
 • Číselník poznámek
  • při vážení je možné vybírat ze stálých poznámek
  • ke smluvní ceně je možné zapsat poznámku, která se automaticky doplní do vážního lístku
 • Pro sběrny
  • nový modul- homebanking a elektronické podání složenek typu B
  • odpovědná osoba při předání odpadu za firmu - podpora číselníku partnerů včetně data narození a OP
  • přehledy odpadů dle ZUJ rekapitulačně i podle partnerů v sestavě filtr období - Evidence odpadů
  • úpravy spojené s bezhotovostní platbou pro sběrny - tisk přehledů dle způsobu platby
 • Implicitní nabídky (výchozí pohyb, sklad, zboží a partner) s vazbou na číslo stanice (pro firmy, které mají více pracovišť s programem Vážní hospodářství).
 • Čtečka AS Parking - podpora a zachování kompatibility pro nový model čtečky pro rok 2015 (14 míst původní 7 míst)
 • Fakturace - filtr období lze filtrovat dle data vystavení dokladu i uskutečnění zdanitelného plnění.
 • Podpora více monitorů, hlášky a dotazy vyskakují ve středu aktivního okna - podporu zapněte v menu základní nastavení na záložce uživatelské parametry,
 • E-mailová agenda
  • rozšíření o možnost odesílání standardních sestav e-mailem
  • číselník e-mailových adres
  • možnost odesílat vážní lístky vybraných pohybů na e-mail (platby za hotové do účtány, příjemky do skladu, výdejky na vrátnici,...)
 • Rozšířeny základní exporty - Vážní lístek položky o pole: číslo šeku, vystavil, příměs.
 • Možnost spojit dva vícepoložkové vážní lístky - pravé tlačítko myši - Přesunout položky z v.l.
 • V Základním nastavení - záložka kontroly - je možné zvolit zda je, nebo není povoleno uložit Doklad s platbou za hotové a nulovou cenou.
 • V Základním nastavení - záložka kontroly - je možné zvolit zda bude kontrolováno 1. vážení > 2. vážení = příjemka, jinak výdejka (jen pro pracoviště, kde není používáno vážení s pevnou tarou).
 • Datová uzávěrka - V základním nastavení na záložce kontroly můžete nastavit datum datové uzávěrky. Nelze opravit ani pořídit doklady před tímto datem.
 • Bezobslužná váha - možnost zápisu službových položek (váha=0), automatické přiřazení skladu.
 • Korespondenční adresa. Na vážním lístku (složenkách) můžete tisknout kromě fakturační i korespondenční adresu a u sběren i datum narozen.
 • Rozšířeno pole jméno řidiče na 90 znaků (do tohoto pole můžete psát i číslo OP řidiče).
 • Ve filtru období-sklad doplněny Přehledy dle způsobu platby.
 • Urychlení startu programu (redukce předloh v.l.).
 • Zvětšen počet vážních knih z 6 na 9.
 • V číselníku obchodních partnerů doplněna možnost psát informaci o dokladu - obč. průkazu (kde byl doklad vydán,..).
 • V číselníku pohybů doplněna možnost zaokrouhlení dokladu na celé o volbu (50 haléřů nahoru, nebo dolů).

verze 14.0.16.82-15.25.16.88

 • bezhotovostní platby pro sběrny: možnost platby na účet, tisk poštovních složenek za výkup železa a barevných kovů, modul homebanking pro export příkazu k úhradě do internetového bankovnictví ve formátu ABO a CFD (Česká spořitelna), možnost tisku QR kódů pro platby pomocí tel. bankovnictví
 • možnost psát slevu v % na doklad, při vystavení v.l. (v základním nastavení na záložce vážní lístek zvolte volbu Umožnit zapisovat slevu v % na v.l., upravte si předlohu vážního lístku - zobrazte slevu na dokladu)
 • možnost aktivovat journal změn vážních lístků (Základní nastavení - kontroly)
 • možnost automatického ukládání vážních lístků do vybrané složky ve formátu PDF
 • do názvu exportovaného souboru je možné automaticky doplnit období pro které byl soubor vytvořen
 • dvojklik na snímku auta na váze otevře fotografii ve výchozím prohlížeči fotografií
 • zvětšen počet znaků v poli pro reklamní telefon a e mail
 • v bezobslužném provozu lze používat pro tisk vážního lístku předlohu a tiskárnu dle číselníku pohybů, dosud mohla být jen jedna předloha vážního lístku, která se tiskla při bezobslužném provozu
 • pokud chcete používat a kontrolovat max množství přijatého zboží za zákazníka a v případě překročení vyžadovat hotovostní platby, je k dispozici nový číselník limit - maximální množství přijatého množství za pohyb, partnera období a druh zboží - při překročení možno zvolit (generovat) jiný pohyb, např. platba hotově, jiná cenová úroveň,...
 • v číselníku certifikátů byl doplněn parametr tisk znaku CE a třetí řádek textu. Nyní lze předlohu upravit v generátoru sestav pro podmíněný tisk (na obrázku CE dvojklik myší - Podmíněný Tisk - použít podmínku - #TISKCE='A'
 • při exportu dat do csv,dbf - možnost název souboru rozšířit o období
 • při chybě u relátek (semaforů)  v TCP komunikaci se program opakovaně pokoušel obnovit komunikaci - nyní je pouze 5 pokusů o opakované připojení
 • při tvorbě uživatelského exportu je k dispozici název pole v databázi a jeho uživatelský popis
 • protokolují se změny čipových karet
 • podpora vážení z nakladače (nakladač posílá programu váhy aut, obsluha po příjezdu auta na váhu vybere váhu ze seznamu)
 • do vícepoložkového v.l. přidáno tlačítko + tara. Tlačítko využijete pokud chcete přidávat na v. lístek další vážení s původní tarou
 • možnost zapnout funkci - automatická změna plátce/Neplátce DPH podle vyplněného pole DIČ (vhodné pro sběrny)
 • tisk vážního lístku může obsahovat číslo provozovny původce odpadu
 • Gnome 232 a Gnome Double lze využít kromě převodu RS232 na ethernet i pro spínání LED (relátek) - nahradí relátka QUIDO
 • podpora IP RELAY (Gnome 232 a Ethernet QUIDO v jednom zařízení) od firmy PAPOUCH
 • kamery VIVOTEK - možnost volby protokolu TCP, HTTP, UDP,..
 • při nepřetržitém zapnutí automatického provozu docházelo k zpomalování reakce sepnutí semaforu - optimalizováno
 • podpora vážení nakladačem
 • Oprava - určeno jen pro WIN 8,1 - pokud nějaká běžící aplikace ve WIN 8,1 změnila formát data, program hlásil chybu formátu data a času a bylo nutné aplikaci restartovat
 • Export do EVI - název souboru obsahuje období z kterého jsou data exportována

verze 2.14.16.76-14.0.16.82

 • od verze pro rok 2014 došlo ke změně číslování verze programu, první číslo vždy znamená rok ve kterém došlo k úpravě programu
 • číselníky
  • Lze zakázat použití partnera int. č. 1 - neurčitý partner (drobný dodavatel/odběratel) u vybraných pohybů (příjem odpadu,...)
  • Velký číselník partnerů a pomalé vyhledávání obchodních partnerů - problém na 32 bitových WIN. V menu Základní nastavení - číselníky je možné nastavit zobrazení vždy jen několik set prvních záznamů odpovídajících filtru
  • V číselníku zboží je možné na záložce ostatní napsat standardní nečistoty. Zapisují se do vážního lístku automaticky, lze je opravit.
  • Pro skládky, v číselníku zboží (odpadů), lze nastavit kontrolu max. množství odpadu za firmu a upřesnění dodávky, které je možné dodat bez Popisu odpadu.
  • v číselníku zboží a partnerů je možné nastavit - zboží/partner pro nové v.l neaktivní (nepůjde vybrat do nových dokladů)
 • problematika CE a uvádění nových informací k výrobku. V číselníku zboží je rozšířena poznámka na 900 znaků. Toto pole je možné zobrazit ve vážním lístku (V předloze vážního lístku přidat pole zboziPoznamka a ve vlastnostech tohoto prvku nastavit víceřádkový text)
 • opravy
  • ve filtru zboží program hlásil chybu SQL příkazu
  • na některých nových počítačích několikanásobné otevření a zavření portu RS 232 rychleji za sebou způsobilo pád aplikace - opraveno ve verzi 2.15.16.77
 • zemědělství - doplněn vzorec na přepočtenou hmotnost - ve jmenovateli není 100-základní vlhkost, ale 100
 • nový modul Emailová agenda - Automatické odesílání vážních lístků emailem zákazníkům, nebo na kontrolní oddělení
 • podpora zvětšení textu na obrazovce ve WIN 7 - 125 % - všechny texty se vejdou do správných polí
 • evidence odpadů
  • nové ZUJ, rychlejší provádění scriptu
  • kontrolní sestava - hlášení o odpadech obsahuje kontrolu na existenci zapsaného ZUJ u partnera v aktuálním číselníku ZUJ
 • rozšířené možnosti ovládání semaforů (při vážení možnost použít na semafory i jiná relé, než 1 a 2)
 • bezobslužný provoz
  • v číselníku čipových karet lze vybírat SPZ ze šablon
  • při vyhledávání v číselníku čip. karet vždy hledá dle části textu
  • doplněna podpora pro nové čtečky AS Parking a TCP komunikace se čtečkami UNIDATAZ
  • po zvážení čip. kartou je možné nastavit tisk více kopií dokladu
  • grafické zpřehlednění protokolu vážení
 • podpora ukládání fotografie váženého auta u kamer, které ukládají fotografie do určené složky s různým názvem jpg souboru. Program zobrazí a uloží nejnovější fotografii ve složce(nebo fotografie z první složky)
 • pokud je zvolen automatický provoz, lze zapnout zobrazování SPZ v objektu včetně SPZ vážených čipem
 • vícepoložkový v.l.
  • doplněna tlačítka + netto a + Rozvážení pro  - do nové položky se nakopíruje netto pro účtování např. dopravného, nebo do váhy příjezd se kopíruje váha odjezd pro Rozvažování
   je možné použít pole příměs, na rozdíl od nečistot (mn. stážka), se příměs neodečítá z množství, ale snižuje se jen cena
 • reklamní text zvětšen na 350 znaků
 • evidence odpadů - číslo provozovny může obsahovat i text (úprava kvůli importu do evidence odpadů EVI - inisoft)
 • Možnost tisknout aktuální váhu tlačítkem Tisk váhy, nebo klávesou F4. Provedená vážení se zapisují do tabulky pomocná vážení, včetně uložení fotografie !!!
 • Při přerušení optozávory, je možné zvolit akci (žádná, jen informovat, nepovolit vážení,....), zvlášť pro vážení s obsluhou i pro vážení s bezobslužným provozem.
 • Zálohování a práce s databází - doplněna volba údržba databáze,
  • možnost provést reindexaci databáze (zmenšení databázového souboru po redukci dat)
  • možnost provést kopii databáze - vhodné pokud je databáze pro zálohování příliš velká. Postup popsán v programu zálohování a obnova na záložce Údržba databáze

verze 2.14.16.69-2.15.16.75

 • aktualizace sazeb DPH od 1.1.2013
 • technická podpora pomocí vzdálené plochy - Team Viewer je součástí instalace programu. Pro podporu pomocí vzdálené plochy stačí zvolit v programu Technická podpora - Požádat o podporu pomocí vzdálené plochy
 • dopravce může být zobrazen ve v. lístku včetně upřesnění - zapněte v základním nastavení - uživatelské parametry - ve v.l. zobrazovat dopravce včetně upřesnění
 • rozšíření názvu firmy na 55 znaků
 • smluvní ceny lze časově omezit, vázat na partnera místo určení a pohyb
 • možnost automatického spuštění programu s parametry p_vaha.exe -0 -jméno uživatele -heslo (první parametr prodleva - počkání na spuštění SQL serveru v sec,druhý parametr - jméno uživatele, třetí  parametr heslo)
 • Export Evi - pohyb lze označit příznakem určeno pro EKOKOM
 • protokoluje se změna a mazání v číselníku zboží a partnerů
 • vícepoložkový v. lístek - možnost ukládat fotografie z kamer (protokol o zvážení) ke každé vážené položce
 • urychlení vyhledávání partnerů podle části názvu (vyhledává ne po každé změně znaku, ale po prodlevě 250-500 msec)
 • v případě, že do v.l zapisujete SPZ i SPZ vleku, možnost aktualizovat šablony dle této kombinace
 • redukce šablon rozšířena o zrušení SPZ nepoužitých ve vážních lístcích a redukce duplicitních zápisů SPZ a SPZ vleku
 • do pokladní knihy se zapisuje příjem nebo výdej peněz dle parametru z číselníku pohybů. (již nemusí být zvlášť pokladní kniha pro příjem peněz a zvlášť pro výdej
 • v bezobslužném vážení s dotykovým LCD je možné doplnit podpis z dotykového LCD, nebo z podpisového tabletu
 • v bezobslužném vážení s dotykovým LCDi je možné nastavit filtrování zobrazovaných dat tak aby řidič vybíral jen z několika obchodníc partnerů a několika druhu zboží. Filtry dle typu čipu, typ
 • ZUJ lze vyhledávat dle části názvu
 • kontroly - lze vynutit povinný zápis dopravce
 • čipové karty - při změně partnera/upřesnění se program optá zda zaktualizovat zboží dle implicitních nabídek v číselníku zboží
 • automatický provoz - doplněn stav čipu na jedno použití - po vytvoření vážního lístku se typ čipu změní na neaktivní
 • doplněny ovladače pro nové váhy prodávané v ČR

verze 2.11.16.64-2.14.16.69

 • aktualizace sazeb DPH od 1.1.2012
 • V menu Servis - Základní nastavení na záložce Zálohování lze nastavit složku pro zálohování dat a programu, počet plných záloh (nejstarší se maže), rozšížení názvu souboru pro zálohování  (vhodné pro firmy, které mají více vah, názvy souborů záloh mohou obsahovat název váhy)
 • možnost změny certifikátu CE, při vystavení vážního lístku (dosud mělo zboží přiděleno jen jeden certifikát)
 • pro sběrny automatické nastavení druhu subjektu - pokud je vyplněno IČ - firma, pokud není IČ - občan obce,...
 • v číselníku pohybů je možné zvolit výchozí sklad pro každý pohyb - pokud je sklad vyplněn, aktualizuje se při pořízení nových dokladů sklad vždy po změně pohybu  (nevztahuje se na hotové doklady)
 • vyhledávání v PSČ dle obce, nyní program vyhledává dle části textu (lze hledat i čtvrť města,..)
 • nová sestava - tisk šablon
 • nová sestava - tisk smluvních cen
 • fakturace - doplněna možnost odečítat zálohy
 • neplatiči - insolventní firmy - možnost blokovat partnera pro vystavení jakéhokoliv dokladu, nebo jen pro platbu fakturou
 • pokud jsou k programu připojeny kamery a ukládáte fotografie auta na váze, múžete zredukovat velikost databáze smazáním starých fotografií v menu redukce dat
 • možnost informace o stavu optozávory (správné postavení auta na váze)
 • doplněn uživatelský import číselníků z MS SQL databáze
 • přechod na VIVOTEK knihovnu 2011 - verze 4.0.0.3 - podpora HD kamer + výběr streamu
 • modul laboratoř - doplněno číslo rozboru do podkladu pro fakturaci při výpočtu sušení za SPZ
 • nové sestavy pro typ vážního lístku zemědělství
 • bezobslužný provoz
  • po vložení čipu může řidič doplnit zboží, které přiváží / odváží na dotykovém displeji
  • možnost tisku protokolu o převzetí (vrácení, ztrátě) čipu, přehledy aktivních, neaktivních, ztracených a smazaných čipů
  • možnost třetí čtečky čipových karet u obsluhy - slouží pro zápis nových karet a rychlé vyhledání v registrovaných kartách
 • přístupová práva
  • doplněna možnost zakázat mazání v číselníku partnerů a zboží
  • doplněna možnost povolit smazání čipové karty - standardně lze čip. kartu jen pořizovat, nebo opravovat údaje
  • doplněna možnost povolit u vystavených dokladů opravu informací nesouvisejících s cenou, zbožím a partnerem (poznámka, upřesnění, SPZ, jméno řidiče, sklad) - o opravě dokladu se zapíše informace do přehledu činností

verze 2.11.16.56-2.11.16.64

 • přechod na VIVOTEK knihovnu 2011 - verze 4.0.0.3 - podpora HD kamer + výběr streamuastavit globální filtr pro zobrazování vystavených dokladů - např. obsluze jsou zobrazovány jen doklady vystavené na váze xy, v prohlížecích pracovištích na síti se zobrazují ve všech filtrech jen doklady pro dané středisko,...
 • aktualizace dle novely zákona o DPH od 1.4.2011
 • připojení a komunikace s laboratorním přístrojem Granolyser
 • možnost kontrolovat jednoznačnost čísla dodacího listu
 • fakturace - možnost třídění podle upřesnění dodávky
 • rozšíření počtu dealerských skupin na 8
 • výpočet ekologické daně
 • zohlednění novely zákona o DPH od 1.4.2011 (§ 92a a příloha č.5 )
 • předloha vážního lístku se nyní váže na číselník pohybů (pro každý pohyb může být jiná předloha a jiný doplňkový tisk)
 • optimalizace spuštění programu (několikanásobné urychlení)
 • Komunikace s programem na evidenci odpadů INISOFT EVI
  • upraven formát Inisoft mini - kompatibilita s verzí EVI z prosince 2010
  • možnost exportovat průběžnou evidenci (všechny vážní lístky - v EVI je případně upravit)
  • export hlášení o odpadech (součtové řádky)
 • Kontroly
  • možnost vynutit zápis důvodu ručního zápisu váhy do poznámky
  • kontrola deklarované váhy - povolenou toleranci je možné zapsat ke každému pohybu, zboží, nebo globálně
  • kontrola v číselníku partnerů - vnitropartner - lze kontrolovat a vynutit zápis zakázky, organizační jednotky a cenové úrovně 3
 • Propojení s databází ARES po zápisu IČ lze načíst u počítačů, které jsou připojeny k internetu adresu z databáze ekonomických subjektů
 • Fakturace
  • doplněna možnost psát korespondenční adresu
  • možnost opravy hlavičky vystavené faktury (dosud storno/opakované vystavení)
 • Sestavy
  • filtr období partner - doplněn podklad pro fakturaci
  • doplnění standardní sestavy rekapitulačně podle místa určení
 • Upřesnění dodávky(místa určení)
  • lze zakázat nepoužívané upřesnění dodávky a tím zmenšit obsah seznamu upřesnění dodávek (míst určení)
  • doplněna sestava v číselníku partnerů - upřesnění dodávek (míst určení) jednotlivých partnerů
 • Ovládání semaforu -doplněny funkce
  • po poklesu váhy pod x kg rozepnout relé č.1 a 2. Využití pro automatické řízení semaforu po zvážení svítí zelená až do sjetí auta z váhy - dosud svítí zelená x vteřin
  • po překročení váhy nad x kg (rozepnutí relé č. 3, nebo 4, po poklesu sepnutí) použití pro automatické řízení vjezdu na váhu - pokud je váha menší než x kg svítí zelená pro vjezd na váhu
  • semafory jdou ovládat i ve filtru období (během tvorby sestav a exportů)
  • funkce v bezobslužném provozu. Zelená svítí přerušovaně - první vážení, zelená svítí trvale - doklad dokončen (provedena obě vážení)
  • po zvážení pomocí čipu lze spínat libovolné relé (dříve jen 1 a 2)
 • Podpora nového hardware
  • doplněno fotografování nákladu pro nové modely kamer Vivotek
  • doplněno používání terminálu Tenzováhy Olomouc pro zadání zboží v bezobslužném provozu
  • doplněna podpora levnějších čteček čip. karet od AS Parking MproxMINI
 • Ostatní
  • možnost v jednopoložkovém vážním lístku doplnit příplatek/slevu k ceně zboží za MJ
  • evidence příjezdu a odjezdu vozidel, které se neváží, včetně exportu dat do MS Excel
  • zjednodušení obsluhy - nová položka na doklad pro vícepoložkový vážní lístek - doplněno tlačítko +
  • komfortní používání dvou vah (výběr váhy pro přenos váhy dvojklikem do dokladu se provádí jen kliknutím na vybranou váhu na stavovém řádku )
  • lze plánovat automatické akce - (tvorba exportu bez zásahu obsluhy v určenou dobu,..)
  • stav zásob - v číselníku zboží lze zakázat položky, které nechcete sledovat v zásobách

verze 2.10.15.51-2.10.15.55

 • upřesnění názvu zboží - zvětšeno na 150 znaků
 • zvýraznění stornovaných dokladů
 • uživatelsky nastavitelné názvy číselníků zboží (např. odpady, suroviny, materiál,..., druhů zboží, partnerů, dopravce, SPZ
 • bezobslužné vážení
  • pro každou čtečku může být jiné zboží, partner, pohyb,
  • k čipu je možné přiřadit upřesnění (místo určení) partnera
 • upravoven modul fotografie nákladu pro kamery - VIVOTEK - možnost nastavit kvalitu double
 • šablony - nový přehlednější formulář
 • evidence odpadů a export do formátu INISOFT mini
  • exportuje se  i datum narození, číslo OP,..
  • doplněna možnost exportovat průběžnou evidenci.
  • lze nastavit upozornění na potencionální chyby - kontroly (firma - povinné IČ, občan obce -povinné IČZUJ,...)
  • doplněna sestava - Evidence odpadů - Kontrolní sestava - doporučuji překontrolovat před exportem do programu na Evidenci odpadů
 • zvětšeno DIČ - úprava pro Polské partnery
 • Emailová podpora i pro síťové aplikace (data může zasílat pouze správce sítě)

verze  2.10.14.44-2.10.15.51

 • úprava programu dle novely zákona o DPH (zvýšení DPH na 10 a 20 %)
 • podpora pro videodserver vivotek 2403 - více kamer na jedné IP adrese
 • cena za MJ na 3 des. místa
 • číselník certifikátú CE - ke zboží lze přiřadit libovolný certifikát
 • prohlížecí pracoviště umožňuje připojení k libovolné databázi v rámci počítačové sítě
 • dealerskou kategorii 2 a 3 lze přiřadit na určitou dobu - pokud datum projde, má zákazník dealerskou kategorii 1
 • export do EVI dle nového formátu
 • doplňkvý tisk - po tisku Vážního lístku je možné dle typu dokladu umožnit tisknout doplňkový doklad - vhodné pro ADR, Základní popis odpadu, předávací protokoly,...průvodky,..prohlášení
 • doplněn modul svozy - generování vážních lístků na základě svozového plánu
 • možnost vyhledávat vážní lístek dle textu poznámky
 • možnost zakázat obsluze tisk sestav
 • komunikace s modulem pro dotykový displej pro vícepoložkový vážní lístek
 • doplněny sestavy stavu zásob
 • ZEMĚDĚLSTVÍ - MOŽNOST VÝPOČTU SUŠENÍ A ČIŠTĚNÍ ZA SPZ ( doposud jen za skládaný vzorek)

verze 2.9.13.36 - 2.10.14.44

 • úprava programu dle připravovaného zákona o odpadech - doplněn text pro popis odpadu
 • program upraven pro situaci - na vrátnici se zapisuje jen zákazník, SPZ a váha na příjezdu, jiné pracoviště dopíše dovážený/odvážený materiál a jeho množství. Na vrátnici se dopíše váha na odjezdu a program vyhodnotí a upozorní na případné rozdíly váhy (váha materiálu x váha příjezd- váha odjezd)
 • doplněny standardní sestavy pro filtr období sklad
 • po tisku vážního lístku je možné tisknout další uživatelsky definovanou předlohu - využití: tisk ADR, tisk vážního lístku na jinou tiskárnu,..
 • nová verze generátoru sestav SINEA - při automatickém tisku dokladů a sestav na více tiskáren opravena chyba s velikostí formátu papíru a dalších parametrů tisku
 • u partnera (místu určení/odběru) je možné zvolit nejčastěji používané zboží - program po výběru partnera automaticky nabídne do v. lístku předvolené zboží
 • komfortní a rychlé zadávání pomocí klávesy Enter - byla implementována nová vlastnost programu - rozdílné chování při stisknutí klávesy Tab/Shift Tab a Enter
 • práce s SQL databází - přímo z programu můžete pracovat s sql příkazy - určeno pro správce
 • vícepoložkový v. lístek-možnost psát č. skladu k položkám na v. lístku (dosud jen k dokladu)
 • uživatel (vážný) si může přednastavit nejčastěji používaný sklad, na který nakupuje (dříve to mohl nastavovat jen správce)
 • vytvořen modul kontrola váhy vyváženého (dováženého) zboží. Váží se na příjezdu a při odjezdu z objektu. Obsluha do progamu píše váhu dováženého (odváženého) zboží dle palet, nebo dodacích listů a program při odjezdu kontroluje zda součet vah dle palet (dodacích listů) odpovídá rozdílu vah auta na příjezdu a odjezdu
 • lze nastavit, způsob řešení situace - partner nemá zapsanou smlouvu(objednávku) a doklad není za hotové: skutečnost je ignorována, obsluha bude na tuto skutečnost jen upozorněna, obsluha musí změnit způsob úhrady
 • obsluha může předvolit sklad, který se implicitně nabízí pro pořízení dokladu

verze 2.9.11.30 - 2.9.13.36

 • cizí vážení - možno zvolit platbu za zváženou tunu
 • ovládání semaforu - pro dynamické váhy automatické sepnutí semaforu před vážením
 • umožněn zápis storna dokladu bez vybraného původního dokladu- dvojklik na světle šedém panelu kde se vybírá pohyb
 • upraven export dat - možnost zadat libovolný select (pro volbu export do účetnictví, je povolen i součtovaný select) doplněna možnost dávky číslovat, definovat kontrolní sestavu, oddělení definic pro export dle filtru a export do účetnictví
 • do přehledu činnosti programu se zapisuje vytvoření nové dávky do účetnictví
 • datum usk zd. plnění při fakturaci - lze zvolit zda to bude poslední den období fakturace, nebo datum vystavení posledního vážního lístku na fakturovaného partnera
 • způsob nakládání s odpadem a druh odpadu je možné určit parametricky z číselníku zboží (pohybů) a není nutné tyto údaje psát do každého dokladu
 • zvýraznění partnera s objednávkou zelenou barvou
 • podpora kontrolního vážení náprav na mostových vahách postupným sjížděním
 • hlášení o odpadech a export do INISOFT-EVI lze filtrovat dle druhu odpadů + podpora více provozoven v rámci jedné váhy
 • kompatibilita s WIN VISTA a Firebird 2.0
 • import číselniku zboží a partnerů z tabulky MS Excel

verze 2.9.10.26 - 2.9.11.30

 • možnost nastavení zvukové signalizace auto na váze. Při překročení zvolené hmotnosti (v menu Konfigurace váhy) program přehraje wav soubor.
 • protokol změn nyní obsahuje informace o zápisu v. lístku s upraveným datumem a rušení vážního lístku supervisorem
 • možnost barevně zvýraznit obchodní partnery (vhodné při výběru zákazníka do dokladu - rozlišení dodavatel, odběratel, dopravce, neplatiči,...)
 • program si pamatuje uživatelem nastavené pořadí a šířku sloupců u tabulek šablony, vážní lístky a pořadí sloupců u tabulek pro výběr partnera a zboží do vážního lístku
 • v menu Servis - Základní nastavení - záložka kontroly, lze zadat limit pro max. rozdíl skutečné a deklarované váhy. Program hlásí překročení obsluze
 • v menu Servis Základní nastavení - záložka uživatelské parametry, byly doplněny parametry pro použití klávesy enter ve v. lístku a číselníku partnerů
 • možnost povolit zápis vážního lístku bez SPZ
 • nové horké klávesy: F2-nový doklad, F3-ulož doklad, CTRL F2-nový partner

verze 2.9.9.23 -2.9.10.26

 • doplněna podpora pro měrnou jednotku q (100 kg)
 • rozšíření podpory relátek Papouch - tlačítka připojená k počítači mohou generovat uživatelsky definovanou činnost
 • při zápisu pohybu převodka-výdej na jiný sklad v rámci podniku, možnost generovat pohyb převodku příjem
 • možnost zapnout podporu číselníku provozů
 • nová sestava - průběžná evidence odpadů pro vícepoložkový v.l.
 • možnost zapnutí upozorn
   
  Vaše dotazy rss

Nefunkční načtení adres z ARES.

3.1.2024

Provoz ARES na adrese https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/, byl 2.1.2024 ukončen.

Webová i desktopová verze programu Vážní hospodářství pro rok 2024 využívá novou verzi ARES a načítání adres je funkční.

Od 1.1.2023 budeme vést evidenci odpadů v programu ENVITA od Inisoftu, Půjde nám importovat data ze skládky a ze sběrny druhotných surovin v roce 2023 ?

5.1.2023

Export dat do programu ENVITA je součástí aktualizace programu Vážní hospodářství na verzi pro rok 2023.

Jak vytvořím evidence příjmu odpadů pro obce dle ZUJ?

13.12.2022

Zvolte: Filtr Období - Stand. sestavy - Evidence odpadů - Příjem dle ZUJ

Dle stanoviska ČMI 01/2016, potřebujeme ve v.l. ALIBI ID. Můžete nám poradit s komunikací s váhou I200 ?

16.3.2022

Můžeme Vám dodat modul pro komunikaci s jakoukoliv váhou na českém trhu, zavolejte.

 
 
Kontakt
Kontakt: Ing. Procházka Jaroslav, Kbelnice 23, 506 01 Jičín  |  +420 602 451138  |  prochazka@prochazkasoftware.cz